Skip to main content
 

Algemene informatie

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van het Theresiahuis Joure:

Het organiseren van extra activiteiten voor bewoners en de abonnementhouders, of het doen van aanschaffingen welke niet uit de normale budgetten van het Theresiahuis gefinancierd kunnen worden.

Wijze van verwerving inkomsten

De stichting Vrienden van het Theresiahuis is voor het verwerven van inkomsten geheel afhankelijk van donateurs.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur.

Het vermogen wordt besteed aan het organiseren van extra activiteiten voor de bewoners- en abonnementhouders van het Theresiahuis, of de aanschaf van middelen welke niet uit de normale budgetten van het Theresiahuis gefinancierd kunnen worden.

Bestedingen en activiteiten vinden plaats in nauw overleg met de leiding van het Theresiahuis.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten

Het bestuur van de stichting organiseert in overleg met de leiding van het Theresiahuis activiteiten.

Het bestuur van de stichting is tijdens de activiteiten met een vertegenwoordiging aanwezig en heeft een actieve rol in de organisatie van de activiteiten . Dit is eveneens van toepassing bij de ingebruikname van de zaken/middelen.