Skip to main content

Donateur worden en donaties

Donateurs

De stichting Vrienden van het Theresiahuis is voor het verwerven van inkomsten geheel afhankelijk van donateurs.

Indien u donateur wilt worden kunt u telefonisch contact opnemen middels onderstaande telefoonnummers en/of een bericht sturen naar

  • Wim Yntema, Voorzitter
  • 06-86835005
  • Rudolf Lenis, Penningmeester
  • 06-23933135
  • Hiltje Visser, Secretaris
  • 06-15457790
DONEREN

IBAN: NL72 RABO 0334788730

Nieuwsbrief

Ieder jaar in november krijgen de bewoners in en om Sint Theresia en de bij ons bekende donateurs onze nieuwsbrief in de bus. Hierin vertellen we wat de Vriendenstichting het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Onder donateurs verstaan we iedereen die onze stichting financieel steunt. Het is elk jaar aan de donateur om te beslissen of deze niet of wel een gift of donatie overmaakt. De hoogte mag u ook ieder jaar weer zelf bepalen.

Als u het werk van de Vriendenstichting steunt en onze nieuwsbrief niet ontvangt, dan zijn uw adresgegevens bij ons niet bekend. Wij kunnen deze namelijk niet van de bankafschriften halen. Stelt u prijs op de nieuwsbrief, geef uw gegevens dan door via mail of aan één van de contactpersonen.

Dit geldt ook voor nieuwe donateurs, een gift is van harte welkom.

ANBI

Stichting Vrienden van het Theresiahuis is aangesloten bij ANBI.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.