Skip to main content

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2021

Overzicht baten en lasten

BatenWerkelijk 2021
Inkomsten uit donaties en giften€ 2.600,00
Saldo bank€ 2.718,71
Totaal baten€ 5.318,71
LastenWerkelijk 2021
Kosten€ 1.250,00
Totaal lasten€ 1.250,00

Toelichting op overzicht baten en lasten 2021

  • Paaseitjes voor bewoners
  • Bloemen vernieuwen bloembakken buiten (mei)
  • Bloemen vernieuwen bloembakken buiten (oktober)
  • Sinterklaasgeschenken
  • Amaryllisbollen en kerststukjes op de diverse afdelingen