Skip to main content

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2021

Overzicht baten en lasten

Baten202320222021
Inkomsten uit donaties en giften€ 2857€ 3221€ 3600
Lasten202320222021
Bankkosten€ 268€ 168€ 155
Plantenbakken0€ 239€ 260
Voorjaarsmiddag€ 542€ 3820
Theresiaweek + cadeau€ 3.237€ 10.4160
Busreis€ 2.299€ 2.0200
Kerst attentie€ 1.068€ 2.060€ 2.358
website0€ 895€ 214
Diversen€ 269€ 277€ 9

Toelichting op overzicht baten en lasten

  • cadeau 2022 Moofie care stick
  • cadeau 2023 Rolstoelfiets
  • Bloemen vernieuwen bloembakken
  • Sinterklaasgeschenken
  • Amaryllisbollen en kerststukjes op de diverse afdelingen